เทศบาลตำบลตาดทอง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

๑๒ สิงหาคม

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงาน

เทศบาลตำบลตาดทอง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร


เข้าสู่เว็บไซต์