Thadthong Municipal

เทศบาลตำบลตาดทอง ยินดีต้อนรับ www.thadthong.go.th
หัวข้อผลิตภัณฑ์ตำบล วันที่ ผู้ชม
ตลาดสินค้า OTOP ธาตุก่องข้าวน้อย

ตลาดธาตุก่องข้าวน้อยมีสินค้าโอทอปมากมาย ทั้งเครื่องใช้ภานในครัวเรือน ของฝาก ของป.....

1 ต.ค. 58 1438
ผ้าข้าวม้าทอลายขิด (ยกลายขิด)

  ผ้าข้าวม้าทอลายขิด (ยกลายขิด) กลุ่มสตรีทอผ้าโดยสีธรรมชาติ  37 ม.2 บ้านคอนสาย ต.ตาดท.....

1 ต.ค. 58 331
ไข่เค็มดินสอพองกลิ่นใบเตย

ไข่เค็มดินสอพองกลิ่นใบเตย เลขที่ 158 บ้านหนองแฝก หมู่ 4 ตำบลตาดทอง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 3500.....

1 ต.ค. 58 310
น้ำพริกปลาร้าบองผัดสุก

น้ำพริกปลาร้าบองผัดสุก เลขที่ 158 บ้านหนองแฝก หมู่ 4 ตำบลตาดทอง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000.....

1 ต.ค. 58 316
ไข่เค็มดินสอพองต้มสุก

  ไข่เค็มดินสอพองต้มสุก เลขที่ 158 บ้านหนองแฝก หมู่ 4 ตำบลตาดทอง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร .....

1 ต.ค. 58 233
แปรรูปอาหารบ้านหนองแฝก

  แปรรูปอาหารบ้านหนองแฝก เลขที่ 158 บ้านหนองแฝก หมู่ 4 ตำบลตาดทอง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 3.....

1 ต.ค. 58 228
น้ำพริกนรกแมงดา

น้ำพริกนรกแมงดา เลขที่ 158 บ้านหนองแฝก หมู่ 4 ตำบลตาดทอง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000 ติดต่.....

1 ต.ค. 58 243
น้ำพริกปลาร้าบองผัดสุก

  แปรรูปอาหารบ้านหนองแฝก เลขที่ 158 บ้านหนองแฝก หมู่ 4 ตำบลตาดทอง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 3.....

1 ต.ค. 58 322
ธาตุก่องข้าวน้อย

ธาตุก่องข้าวน้อย ธาตุก่องข้าวน้อย บ้านตาดทอง เป็นธาตุที่ก่อขึ้นด้วยอิฐหรือปูน ฐานชั้นล่างเป็นรู.....

1 ต.ค. 58 358