ภูมิปัญญาท้องถิ่น : เทศบาลตำบลตาดทอง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 9

หัวข้อภูมิปัญญาท้องถิ่น วันที่ ผู้ชม
กลุ่มแม่บ้านปลาส้มทรัพย์ตาดทอง

ตั้งอยู่  ตลาดสดตาดทอง  บ้านตาดทอง  อำเภอเมืองยโสธร  จังหวัดยโสธร  35000...

23 พ.ค. 61 264
ตลาดสินค้า OTOP ธาตุก่องข้าวน้อย

ตลาดธาตุก่องข้าวน้อยมีสินค้าโอทอปมากมาย ทั้งเครื่องใช้ภานในครัวเรือน ของฝาก ของป.....

1 ต.ค. 58 2140
ผ้าข้าวม้าทอลายขิด (ยกลายขิด)

  ผ้าข้าวม้าทอลายขิด (ยกลายขิด) กลุ่มสตรีทอผ้าโดยสีธรรมชาติ  37 ม.2 บ้านคอนสาย ต.ตาดท.....

1 ต.ค. 58 618
ไข่เค็มดินสอพองกลิ่นใบเตย

ไข่เค็มดินสอพองกลิ่นใบเตย เลขที่ 158 บ้านหนองแฝก หมู่ 4 ตำบลตาดทอง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 3500.....

1 ต.ค. 58 523
น้ำพริกปลาร้าบองผัดสุก

น้ำพริกปลาร้าบองผัดสุก เลขที่ 158 บ้านหนองแฝก หมู่ 4 ตำบลตาดทอง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000.....

1 ต.ค. 58 490
ไข่เค็มดินสอพองต้มสุก

  ไข่เค็มดินสอพองต้มสุก เลขที่ 158 บ้านหนองแฝก หมู่ 4 ตำบลตาดทอง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร .....

1 ต.ค. 58 414
แปรรูปอาหารบ้านหนองแฝก

  แปรรูปอาหารบ้านหนองแฝก เลขที่ 158 บ้านหนองแฝก หมู่ 4 ตำบลตาดทอง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 3.....

1 ต.ค. 58 407
น้ำพริกนรกแมงดา

น้ำพริกนรกแมงดา เลขที่ 158 บ้านหนองแฝก หมู่ 4 ตำบลตาดทอง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000 ติดต่.....

1 ต.ค. 58 410
น้ำพริกปลาร้าบองผัดสุก

  แปรรูปอาหารบ้านหนองแฝก เลขที่ 158 บ้านหนองแฝก หมู่ 4 ตำบลตาดทอง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 3.....

1 ต.ค. 58 579
ธาตุก่องข้าวน้อย

ธาตุก่องข้าวน้อย ธาตุก่องข้าวน้อย บ้านตาดทอง เป็นธาตุที่ก่อขึ้นด้วยอิฐหรือปูน ฐานชั้นล่างเป็นรู.....

1 ต.ค. 58 657