ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน


ออนไลน์ : 15

ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน วันที่ โหลด
รายงานสรุปผลการจัดซื้อหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำเดือนกันยายน 2562   30 ก.ย. 62 3
รายงานสรุปผลการจัดซื้อหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำเดือนกรกฏาคม 2562   1 ส.ค. 62 3
รายงานสรุปผลการจัดซื้อหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำเดือนมิถุนายน 2562   3 ก.ค. 62 2
รายงานสรุปผลการจัดซื้อหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำเดือนพฤษภาคม 2562   4 มิ.ย. 62 23
รายงานสรุปผลการจัดซื้อหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำเดือนเมษายน 2562   2 พ.ค. 62 21
รายงานสรุปผลการจัดซื้อหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำเดือนมีนาคม 2562   4 เม.ย. 62 23
รายงานสรุปผลการจัดซื้อหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562   1 มี.ค. 62 21
รายงานสรุปผลการจัดซื้อหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำเดือนมกราคม 2562   31 ม.ค. 62 22
รายงานสรุปผลการจัดซื้อหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำเดือนธันวาคม 2561   2 ม.ค. 62 20
รายงานสรุปผลการจัดซื้อหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561   3 ธ.ค. 61 21
รายงานสรุปผลการจัดซื้อหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำเดือนตุลาคม 2561   5 พ.ย. 61 20
รายงานสรุปผลการจัดซื้อหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำเดือนกันยายน 2561   4 ต.ค. 61 21
รายงานสรุปผลการจัดซื้อหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำเดือนกรกฎาคม 2561   3 ส.ค. 61 18
รายงานสรุปผลการจัดซื้อหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำเดือนเมษายน 2561   2 พ.ค. 61 18
รายงานสรุปผลการจัดซื้อหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำเดือนมกราคม 2561   5 ก.พ. 61 22
รายงานสรุปผลการจัดซื้อหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำเดือนตุลาคม 2560   4 พ.ย. 60 17