Thadthong Municipal

เทศบาลตำบลตาดทอง ยินดีต้อนรับ www.thadthong.go.th
ตักบาตรเทโว

ตักบาตรเทโว... วันที่ 5 ต.ค. 61 (ดูู 88)

โครงการทำดีด้วยหัวใจ "ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกและโฟม"

โครงการทำดีด้วยหัวใจ "ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกและโฟม"... วันที่ 19 ก.ย. 61 (ดูู 101)

โครงการเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง

โครงการเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง ระหว่างวันที่ 12 - 14 กันยายน 2561 ณศูนย์แลกแปลี่ยนเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจเพียง เทศบาลตำบลตาดทอง... วันที่ 14 ก.ย. 61 (ดูู 93)

โครงการอบรมแกนนำเด็กและเยาวชนรักสุขภาพรักสิ่งแวดล้อมและชุมชน ประจำปี 2561

โครงการอบรมแกนนำเด็กและเยาวชนรักสุขภาพรักสิ่งแวดล้อมและชุมชน ประจำปี 2561 ณ ชุมชนวัฒนธรรมไทดำ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย... วันที่ 4 ก.ย. 61 (ดูู 83)

โครงการการตรวจคัดกรองและแก้ไขความผิดปกติทางการมองเห็นของนักเรียนตำบลตาดทอง

ในวันที่ 31 สิงหาคม 2561 หากพบเด็กมีปัญหาด้านสายตา ส่งตรวจกับจักษุแพทย์เพื่อวินิจฉัย และตัดแว่นสายตาให้แก่เด็กฟรี ... วันที่ 31 ส.ค. 61 (ดูู 71)

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ 9

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ 9 ประจำปี 2561 วันที่ 12 สิงหาคม 2561 ... วันที่ 12 ส.ค. 61 (ดูู 61)

โครงการประมงหมู่บ้านเพื่ออนุรักษ์พันธุ์สัตว์นํ้า

โครงการประมงหมู่บ้านเพื่ออนุรักษ์พันธุ์สัตว์นํ้า... วันที่ 10 ส.ค. 61 (ดูู 67)

รวมพลคนรักแอโรบิค 12 สิงหามหาราชินี

โครงการส่งเสริมวิถีชีวิตตามแนวคิดวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อการพัฒนาสุขภาวะที่ยั่งยืน ประจำปี 2561 ณ ธาตุก่องข้าวน้อยบ้านตาดทอง... วันที่ 9 ส.ค. 61 (ดูู 73)

วันคล้ายวันประสูติระราชสมภพสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

วันคล้ายวันประสูติระราชสมภพสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เทศบาลตำบลตาดทอง ดำเนินการทำกิจกรรม ณ ศูนย์แลกแปลี่ยนเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลตำบลตาดทอง... วันที่ 28 ก.ค. 61 (ดูู 67)

ยุติธรรมสู่หมู่บ้านนำบริการสู่ประชาชน

ยุติธรรมสู่หมู่บ้านนำบริการสู่ประชาชน... วันที่ 23 ก.ค. 61 (ดูู 72)

โครงการพัฒนาศักยภาพทีมเครือข่ายและสร้างวัคซีนป้องกันเด็กจมนํ้า

โครงการพัฒนาศักยภาพทีมเครือข่ายและสร้างวัคซีนป้องกันเด็กจมนํ้า ณ โรงแรมกรีนปาร์ค แกรนด์ ยโฏสธร... วันที่ 30 มิ.ย. 61 (ดูู 60)

วันที่ 26 มิ.ย. 61 พนักงานเทศบาลตำบลตาดทอง ร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

วันที่ 26 มิ.ย. 61 พนักงานเทศบาลตำบลตาดทอง ร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก... วันที่ 26 มิ.ย. 61 (ดูู 92)

ครงการส่งเสริมความรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิต เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำปี 2561

ครงการส่งเสริมความรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิต เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอการทางสังคมและครอบครัว ประจำปี 2561 วันที่ 10 เมษายน 2560  ณ สำนักงานเทศบาลตำบลตาดทอง... วันที่ 24 พ.ค. 61 (ดูู 147)

กองทุนวันละ 1 บาท

มีสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับมากมาย... วันที่ 24 พ.ค. 61 (ดูู 128)

ประเพณีบุญบั้งไฟตำบลตาดทอง ประจำปี 2561

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 - 11 พฤษภาคม 2561 ณ บ้านตาดทอง ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000 เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่น... วันที่ 24 พ.ค. 61 (ดูู 120)

ออกประชาคม ประจำปี 2561

ออกประชาคม ทั้ง 13 หมู่บ้าน... วันที่ 24 พ.ค. 61 (ดูู 112)

ออกประชาคม ประจำปี 2560

ออกประชาคม ทั้ง 13 หมู่บ้าน... วันที่ 24 พ.ค. 61 (ดูู 93)

โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลตาดทอง

เป็นสถานที่ให้ผู้สูงอายุได้มาพบปะสังสรรค์กัน เรียนรู้กิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน เปิดทำกิจกรรมทุกวันพุธ... วันที่ 24 พ.ค. 61 (ดูู 96)

กีฬาชุมชนต้านยาเสพติด (ก่องข้าวน้อยเกมส์) ประจำปี 2561

มีนายอำเภอเมืองยโสธร ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดโครงการ โดยมุ่งหวังให้เกิดความรักความสามัคคีในชุมชน สร้างความมีนํ้าใจเป็นนักกีฬา ณ โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์  ... วันที่ 24 พ.ค. 61 (ดูู 107)

พิธีมอบวุฒิบัตร บัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 9 มีนาคม 2561... วันที่ 24 พ.ค. 61 (ดูู 105)