อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 39

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี... วันที่ 23 ส.ค. 62 (ดูู 1)

โครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ 3 มิถุนายน 2562 เทศบาลตำบลตาดทองจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยออกทำความสะอาดในเขตพื้นที่ตำบลตาดทอง... วันที่ 4 มิ.ย. 62 (ดูู 64)

โครงการปลูกต้นไม้ประจำถิ่น

ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เทศบาลตำบลตาดทอง ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยโสธร จัดโครงการปลูกต้นไม้ประจำถิ่น ในเขตพื้นที่ตำบลตาดทอง... วันที่ 29 พ.ค. 62 (ดูู 42)

งานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลตาดทอง ประจำปี 2562

ระหว่างวันที่ 24 - 26 พฤษภาคม 2562 เป็นงานประเพณีที่ยิ่งใหญ่ของชาวตำบลตาดทอง ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี มีประกวดเวทีสร้างสรรค์ ประกวดฟ้อนรำสวยงาม จุดบั้งไฟขึ้นสูง... วันที่ 27 พ.ค. 62 (ดูู 31)

งานประเพณีสรงนํ้าธาตุก่องข้าวน้อย ประจำปี 2562

วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เทศบาลตำบลตาดทอง จัดงานประเพณีสรงนํ้าธาตุก่องข้าวน้อย ประจำปี 2562 ณ ธาตุก่องข้าวน้อยบ้านตาดทอง ต.ตาดทอง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร... วันที่ 14 พ.ค. 62 (ดูู 44)

โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และประชุมประชาคมหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และประชุมประชาคมหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 25 เมษายน 2562 - 2 พฤษภาคม 2562... วันที่ 2 พ.ค. 62 (ดูู 34)

โครงการแข่งขันฟุตซอล ประจำปี 2562

โครงการแข่งขันฟุตซอล ประจำปี 2562  เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านหนองแฝก ต.ตาดทอง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร... วันที่ 23 เม.ย. 62 (ดูู 29)

โครงการส่งเสริมความรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิต เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำปี 2562

วันที่ 10 เมษายน 2562 เทศบาลตำบลตาดทองจัดโครงการส่งเสริมความรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิต เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำปี 2562 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลตาดทอง... วันที่ 10 เม.ย. 62 (ดูู 32)

โครงการทัศนศึกษาของโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลตาดทอง

โครงการทัศนศึกษาของโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลตาดทอง ณ โรงเรียนผู้สูงอายุศิริวัฒนา... วันที่ 29 มี.ค. 62 (ดูู 29)

โครงการอบรมเด็กและเยาวชน เพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนอย่างสร้างสรรค์

โครงการอบรมเด็กและเยาวชน เพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนอย่างสร้างสรรค์ วันที่ 29 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมธาตุก่องข้าวน้อยบ้านตาดทอง... วันที่ 29 มี.ค. 62 (ดูู 27)

โครงการธนาคารนํ้าใต้ดิน

โครงการธนาคารนํ้าใต้ดิน  ณ ธาตุก่องข้าวน้อยบ้านตาดทอง... วันที่ 22 มี.ค. 62 (ดูู 29)

พิธีมอบวุฒิบัตร บัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 8 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมธาตุก่องข้าวน้อยบ้านตาดทอง... วันที่ 8 มี.ค. 62 (ดูู 24)

โครงการ 5ส. ปีงบประมาณ 2562

โครงการ 5ส. ปีงบประมาณ 2562... วันที่ 6 มี.ค. 62 (ดูู 38)

โครงการศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานฯ

โครงการศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ลูกจ้าง เทศบาลตำบลตาดทอง ระหว่างวันที่ 21 - 25 มกราคม 2562... วันที่ 26 ม.ค. 62 (ดูู 32)

โครงการคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เทศบาลตำบลตาดทองจัดโครงการคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ร.9 ในวันที่ 11 ตุลาคม 2561 โดยออกทำความสะอาดในเขตพื้นที่ตำบลตาดทอง ... วันที่ 13 ต.ค. 61 (ดูู 32)

ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เวลา 06.00 น. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการและลูกจ้างเทศบาลตำบลตาดทองร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลตาดทอง... วันที่ 13 ต.ค. 61 (ดูู 22)

ตักบาตรเทโว

ตักบาตรเทโว... วันที่ 5 ต.ค. 61 (ดูู 140)

โครงการทำดีด้วยหัวใจ "ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกและโฟม"

โครงการทำดีด้วยหัวใจ "ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกและโฟม"... วันที่ 19 ก.ย. 61 (ดูู 151)

โครงการเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง

โครงการเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง ระหว่างวันที่ 12 - 14 กันยายน 2561 ณศูนย์แลกแปลี่ยนเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจเพียง เทศบาลตำบลตาดทอง... วันที่ 14 ก.ย. 61 (ดูู 145)

โครงการอบรมแกนนำเด็กและเยาวชนรักสุขภาพรักสิ่งแวดล้อมและชุมชน ประจำปี 2561

โครงการอบรมแกนนำเด็กและเยาวชนรักสุขภาพรักสิ่งแวดล้อมและชุมชน ประจำปี 2561 ณ ชุมชนวัฒนธรรมไทดำ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย... วันที่ 4 ก.ย. 61 (ดูู 132)