อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 5

โครงการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้กลุ่มอาชีพและการทำการเกษตร การแปรรูปสินค้า

ณ เทศบาลตำบลเขมราฐ  ตำบลเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี  ระหว่างวันที่ 10 - 11 กุมภาพันธ์ 2561... วันที่ 24 พ.ค. 61 (ดูู 98)

โครงการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ในเด็กเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน ประจำปี 2560

วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 โดยนายพิบูล  ฝ่ายดี เป็นประธานเปิดพิธี... วันที่ 24 พ.ค. 61 (ดูู 98)

ประเพณีบุญบั้งไฟตำบลตาดทอง ประจำปี 2560

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 - 21 พฤษภาคม 2560 ณ บ้านตาดทอง ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000 เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่น... วันที่ 24 พ.ค. 61 (ดูู 100)

ประเพณีสรงนํ้าธาตุก่องข้าวน้อยบ้านตาดทอง ประจำปีงบประมาณ 2560

จัดขึ้นทุกปี ทุกสัปดาห์ที่สองของเดือนพฤษภาคม เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่น ณ ธาตุก่องข้าวน้อยบ้านตาดทอง... วันที่ 24 พ.ค. 61 (ดูู 91)

กีฬาชุมชนต้านยาเสพติด (ก่องข้าวน้อยเกมส์) ประจำปี 2560

มีนายอำเภอเมืองยโสธร ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดโครงการ โดยมุ่งหวังให้เกิดความรักความสามัคคีในชุมชน สร้างความมีนํ้าใจเป็นนักกีฬา... วันที่ 24 พ.ค. 61 (ดูู 96)

กิจกรรมลอยกระทงประจำปี 2560

... วันที่ 24 พ.ค. 61 (ดูู 96)

สรงนํ้าธาตุ 2561

สรงนํ้าธาตุ 2561... วันที่ 13 พ.ค. 61 (ดูู 81)

จิบกาแฟรับอรุณ

จิบกาแฟรับอรุณ... วันที่ 30 เม.ย. 61 (ดูู 64)

เปิดตลาดประชารัฐต้องชม

เปิดตลาดประชารัฐต้องชม ณ ธาตุก่องข้าวน้อยบ้านตาดทอง... วันที่ 27 เม.ย. 61 (ดูู 64)

โครงการผ้าป่ารีไซเคิล

เทศบาลตำบลตาดทอง ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนตำบลตาดทอง ทำกิจกรรมผ้าป่าขยะรีไซเคิล โดยมุ่งหวังให้เด็กๆใช้เวลาว่างช่วงปิดเทอม รู้การคัดแยกขยะ และประโยชน์จากการคัดแยก สามารถลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน ขอขอบคุณ ท่านนายกพิบูล ฝ่ายดี ผญ.บ้านดอนมะยาง ท่านผู้นำชุมชนทุกหมู่ และประชาชน ไ..... วันที่ 17 เม.ย. 61 (ดูู 55)

ร่วมกิจกรรมหาดบุ่งเมย ประจำปี 2561

ร่วมกิจกรรมหาดบุ่งเมย ประจำปี 2561 ณ ตำบลขุมเงิน อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร ... วันที่ 1 เม.ย. 61 (ดูู 53)

โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนต้านยาเสพติด ฯ ประจำปี 2561

โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนต้านยาเสพติดตำบลคาดทอง ก่องข้าวน้อยเกมส์ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2561... วันที่ 28 มี.ค. 61 (ดูู 64)

กิจกรรมทำความสะอาด เนื่องในวันท้องถิ่นไทย

กิจกรรมทำความสะอาด เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ภายในเขตตำบลตาดทอง... วันที่ 18 มี.ค. 61 (ดูู 57)

พิธีมอบวุฒิบัตร บัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2560

พิธีมอบวุฒิบัตร บัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 9 มีนาคม 2561 ณ พิพิธภัณฑ์ธาตุก่องข้าวน้อย... วันที่ 9 มี.ค. 61 (ดูู 60)

วันเด็กแห่งชาติ 2561

วันเด็กแห่งชาติ 2561... วันที่ 13 ม.ค. 61 (ดูู 69)

ทำบุญตักบาตร สวดมนต์ข้ามปี

ทำบุญตักบาตร สวดมนต์ข้ามปี ณ บ้าตตาดทอง ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร 31 ธ.ค.60 - 1 ม.ค.61... วันที่ 3 ม.ค. 61 (ดูู 68)

โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร ประจำปี 2561

โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 28 พ.ย. 60 - 2 ธ.ค. 60... วันที่ 4 ธ.ค. 60 (ดูู 65)

โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร ประจำปี 2561

โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร ประจำปี 2561 วันที่ 28 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 60... วันที่ 4 ธ.ค. 60 (ดูู 6)

โครงการศึกษาดูงานและฝึกอบรมแกนนำเด็กและเยาวชนรักสุขภาพรักสิ่งแวดล้อมและชุมชน

ณ หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒธรรม ตำบลบ้านเป้า อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร... วันที่ 29 ต.ค. 60 (ดูู 59)

จุดไฟตูมกา

จุดไฟตูมกา 60... วันที่ 28 ต.ค. 60 (ดูู 68)