โครงการการตรวจคัดกรองและแก้ไขความผิดปกติทางการมองเห็นของนักเรียนตำบลตาดทอง


ออนไลน์ : 45

Gallery :: โครงการการตรวจคัดกรองและแก้ไขความผิดปกติทางการมองเห็นของนักเรียนตำบลตาดทอง
ในวันที่ 31 สิงหาคม 2561 หากพบเด็กมีปัญหาด้านสายตา ส่งตรวจกับจักษุแพทย์เพื่อวินิจฉัย และตัดแว่นสายตาให้แก่เด็กฟรี 
วันที่ : 31 สิงหาคม 61   View : 114