กีฬาชุมชนต้านยาเสพติด (ก่องข้าวน้อยเกมส์) ประจำปี 2561


ออนไลน์ : 40

Gallery :: กีฬาชุมชนต้านยาเสพติด (ก่องข้าวน้อยเกมส์) ประจำปี 2561
มีนายอำเภอเมืองยโสธร ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดโครงการ โดยมุ่งหวังให้เกิดความรักความสามัคคีในชุมชน สร้างความมีนํ้าใจเป็นนักกีฬา ณ โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์  
วันที่ : 24 พฤษภาคม 61   View : 145