ข่าวประชาสัมพันธ์ : เทศบาลตำบลตาดทอง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 38

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 12/2562 1 ส.ค. 62 59
ขอเชิญชวนข้าราชการและประชาชนทั่วประเทศ ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๒ 25 ก.ค. 62 28
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลตาดทอง 5 ก.ค. 62 37
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลตาดทอง 27 มิ.ย. 62 44
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรค์เป็นพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลตาดทอง 10 มิ.ย. 62 70
เปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลตาดทอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ 4 มิ.ย. 62 39
ประกาศกระทรวงพาณิชย์เกี่ยวกับเครื่องวัดความชื้นข้าว และการใช้เครื่องวัดความชื้นข้าวในการซื้อขายหรือจำหน่ายข้าวเปลือก ข้าวสาร และข้าวกล้อง 28 พ.ค. 62 49
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร้านค้าสมัครเข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ 21 พ.ค. 62 46
ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนมีนาคม 2562 26 มี.ค. 62 43
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบ้านตาดทอง หมู่ที่ 1 21 มี.ค. 62 50
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างทางระบายในบ้านดอนแฮด หมู่ที่ 7 (สายทางภายในหมู่บ้าน) 21 มี.ค. 62 46
การปฏิบัติกฎหมายในวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ.2562 19 มี.ค. 62 54
การเผยแผร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 19 มี.ค. 62 44
ประชาสัมพันธ์ระบบฐานข้อมูลด้านการฌาปนกิจสงเคราะห์และการป้องกันไม่ให้ประชาชนถูกหลอกลวง 12 มี.ค. 62 53
ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562 12 มี.ค. 62 45
สื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) 26 ก.พ. 62 48
การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งประกอบหางเครื่อง (ผู้ปกครองท้องที่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ในงานวันสถาปนาจังหวัดยโสธร ประจำปี 2562 26 ก.พ. 62 59
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 26 ก.พ. 62 51
การประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562 22 ก.พ. 62 48
กำหนดสถานที่รับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 7 ก.พ. 62 60
ประกาศกำหนดที่เลือกตั้งกลาง 7 ก.พ. 62 58
ประกาศ เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.๒๕๖๒ 6 ก.พ. 62 57
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตาดทอง ม.11 สายทาง คสล.เดิมซอยปรีชาชาญ ถึงเขตตำบลเขื่องคำ 6 ก.พ. 62 45
ขอความร่วมมือตอบแบประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์ สำนักงาน ก.ถ. 31 ม.ค. 62 44
ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้รายงานผลการตรวจสอบอาคารตามาตรา 32 ทวิ 23 ม.ค. 62 57
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี พ.ศ.2562 23 ม.ค. 62 46
ข้อเสนอแนะการตรวจติดตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 23 ม.ค. 62 46
การเผยแผร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 23 ม.ค. 62 46
ประกาศ เรื่อง ให้เจ้าของทรัพย์สินย์ที่มีโรงเรือน ,ที่ดินและป้าย ภายในเขตเทศบาลตำบลตาดทอง ไปยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี 2562 17 ม.ค. 62 51
การเผยแผร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 21 ธ.ค. 61 64