ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : เทศบาลตำบลตาดทอง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 68

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองแฝก หมู่ที่ 4(สายจากถนนอรุณประเสริฐ ถึง บ้านนายสุพจน์ มาตรเกษตร) 26 มิ.ย. 62 38
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองแฝก หมู่ที่ 4 (เส้นทางหลังตลาดเก่าสวนนายเวศ ถึงบ้านนางลำปาง) 26 มิ.ย. 62 33
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.บ้านตาดทอง ม.9 สายจากสามแยกบ้านนางไกรสร ถึง สี่แยกไปบ้านสะเดา 24 มิ.ย. 62 36
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านสะเดา หมู่ที่ 6 สายทางจากบ้านนายบุญเ็ง สิงคิบุตร ถึงนานายธงชัย ภูคำ 10 มิ.ย. 62 48
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านตาดทอง หมู่ที่ 1 สายจาก กอข้าวรีสอร์ท ถึงบ้านโนนทรายงาม 17 พ.ค. 62 42
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนนกรีตเสริมเหล็ก บ้านประชาสรรค์หม่ 12 สายจากสี่แยกศาลากลางบ้าน ถึงบ้านนางประครอง เวชกามา 17 พ.ค. 62 40
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านสะเดา หมู่ที่ 6 สายทางจากศสล.วัดทุ่งสะเดา ถึงหนองหลวง 17 พ.ค. 62 39
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านประชาสรรค์ หมู่ 12 (สี่แยกศาลากลางบ้าน ถึง บ้านนางประครองเวชกามา) 16 พ.ค. 62 36
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านคอนสาย หมู่ที่ 2 สายจาก คสล.เดิมถึงปั้มน้ำมันคอนสายถึงบ้านสะเดา 7 พ.ค. 62 53
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศาลาแดง หมู่ที่ 8 สายทางซอยจันทอง 3 พ.ค. 62 33
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนทางหลวงท้องถิ่น บ้านสะเดา หมู่ที่ 6 เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายอรุณประเสริฐ ถึงบ้านตาดทอง (ตอนที่2) 22 เม.ย. 62 38
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านประชาสรรค์ หมู่ที่ 12 (สายทางจากถนน คสล.ถึง บ้านนายอมร พันพิพัฒน์) 22 เม.ย. 62 43
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนทางหลวงท้องถิ่น บ้านสะเดา หมู่ที่ 6 เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายอรุณประเสริฐ ถึงบ้านตาดทอง (ตอนที่2) 22 เม.ย. 62 38
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านตาดทอง หมู่ที่ 1 (สายทางจากนานางกอง วงษ์ปัญญา ถึงนานายโสม เวชกามา) 19 เม.ย. 62 44
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านตาดทอง หมู่ที่ 1 (สายทางจากสามแยกนายบัวพัน ถึงลาดยางบ้านดงบังเขื่องคำ) 19 เม.ย. 62 41
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านตาดทอง หมู่ที่ 1 (สายทางจากสามแยกนายทองคำ พลเยี่ยม ถึงนานายเหรียญ ศรีคาวี) 19 เม.ย. 62 53
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านประชาสรรค์ หมู่ 12 (จากถนนคสล.เดิม ถึงบ้านนายอมร พันพิพัฒน์) 17 เม.ย. 62 41
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนทางหลวงท้องถิ่น บ้านสะเดา หมู่ที่ 6 เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายอรุณประเสริฐ ถึงบ้านตาดทอง (ตอนที่3) 17 เม.ย. 62 38
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงอาคารสำนักงาน 9 เม.ย. 62 39
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลูกรังบ้านตาดทอง หมู่ที่ 1(สายทางปั๊ม ปตท.ตาดทอง ถึงสุดเขตเทศบาลตำบลตาดทอง) 4 เม.ย. 62 35
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตาดทอง หมู่ที่ 9 (สายจากวัดอัมพวันเหนือ ถึง บ้านนาคำปุ่น) 22 มี.ค. 62 33
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระจกโค้งจราจรพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มี.ค. 62 36
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างทางระบายน้ำในบ้านดอนแฮด หมู่ 7 (สายภายในบ้าน) 21 มี.ค. 62 34
โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำภายในหมู่บ้านดอนแฮด หมู่ 7 19 มี.ค. 62 50
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากั้นห้องแบบอลูมิเนียมพร้อมกระจก ประตูบานเลื่อนรางบน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มี.ค. 62 37
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตาดทอง หมู่ที่ 1 (สายทางจากแยกนานางวาสนา ถึง ถนนลาดยางเข้าธาตุก่องข้าวน้อย) 6 มี.ค. 62 44
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตาดทอง หมู่ 1 (สายทางจากสามแยกนานางวาสนา ถึง ถนนลาดยางเข้าธาตุก่องข้าวน้อย) 25 ก.พ. 62 48
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคอนสาย หมู่ที่ 2สายบ้านนายสมาน ถึงบ้านนางจันทร์ 25 ก.พ. 62 55
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนแฮด หมู่ที่ 7 (สายทางกุดปลาขาว) 25 ก.พ. 62 35
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตาดทอง หมู่ 11 (สายทางจากบ้านนายวิชัย ถึงบ้านนายกันยา) 20 ก.พ. 62 40