ข่าวรับสมัคร : เทศบาลตำบลตาดทอง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 17

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศ ผลการสรรหาและเลือกะสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล 20 ก.ค. 61 101
ประกาศเทศบาลตำบลตาดทอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลตาดทอง 17 ก.ค. 61 95
ประกาศ รับมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลตาดทอง 28 มิ.ย. 61 99
การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสาบงาน ในสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ 12 มิ.ย. 61 96
ผลการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล 6 มิ.ย. 61 79
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 15 พ.ค. 61 86
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลตาดทอง 2 พ.ค. 61 106
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป 22 ก.พ. 61 67
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 21 ก.พ. 61 52
ประกาศเทศบาลตำบลตาดทอง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลตาดทอง 4 ธ.ค. 60 127
ประกาศเทศบาลตำบลตาดทอง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลตาดทอง 1 พ.ย. 60 79
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรค์เป็นพนักงานจ้าง 24 ส.ค. 60 115
ประกาศเทศบาลตำบลตาดทอง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลตาดทอง 25 พ.ย. 59 140
ประกาศเทศบาลตำบลตาดทอง เรื่อง การรับสมัคบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลตาดทอง 3 พ.ย. 59 172
รับสมัครสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลตาดทอง 4 พ.ย. 58 252
รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลสามัญและพนักงานส่วนตำบล 16 ก.ค. 58 398
รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งบริหารเพื่อดำรงตำแหน่งบริหารต่างสายงานของเทศบาลตำบลตาดทอง 30 เม.ย. 58 344
ประชาสัมพันธ์ รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลสามัญ 18 ก.พ. 58 626