Hot News :

นายสุทธิพงศ์ เวชกามา

นายกเทศมนตรี
โทร. 088-3782462

ว่าที่ร้อยตรี พิชิต กันยาวรรณ

ปลัดเทศบาล
โทร. 09-81048011

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ เทศบาลตำบลตาดทอง อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 1. ข่าวกิจกรรม
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนยุทธศาสตร์/รายงาน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ งานป้องกันฯ สำนักปลัด เทศบาลตำบลตาดทอง ทำความสะอาดล้างตลาดสดเทศบาลตำบลตาดทอง

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 91/2567 วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับงานป้องกันฯ สำนักปลัด เทศบาลตำบลตาดทอง ลงพื้นที่ทำความสะอาด "ล้างตลาดสดเทศบาลตำบลตาดทอง" ตามหลักสุขาภิบาล ปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกให้สะอาด ปลอดภัย ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค สร้างความมั่นใจให้กับพ่อค้า แม่ค้า และประชาชนที่มาใช้บริการ ตลาดสดเทศบาลตำบลตาดทอง สถานที่ : ณ บริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลตาดทอง ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร #ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลตาดทอง p> ...

[ 08-12-2566 ] Hits:7

งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด เทศบาลตำบลตาดทอง ร่วมกับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดยโสธร จัดทำโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนประจำปีงบประมาณ 2567 (วันที่สอง)

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 90/2567 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2566 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. เทศบาลตำบลตาดทองร่วมกับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดยโสธร จัดทำโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนประจำปีงบประมาณ 2567 (วันที่สอง) วันนี้ทางโครงการได้ฝึกอบรมหลักสูตรการทำขนมไทย มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน 20 คน และฝึกอบรมหลักสูตรการทำขนมเบเกอรี่ มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน 20 คน วัตถุประสงค์ในการอบรมครั้งนี้เพื่อเพิ่มช่องทางในการหารายได้ และเพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้นำไปต่อยอดในการส่งสริมเป็นอาชีพได้ สถานที่ : ณ บริเวณโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลตาดทอง...

[ 07-12-2566 ] Hits:13

งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด เทศบาลตำบลตาดทอง ร่วมกับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดยโสธร จัดทำโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนประจำปีงบประมาณ 2567

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 89/2567 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2566 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลตาดทองร่วมกับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดยโสธร จัดทำโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมี ว่าที่ร้อยตรีพิชิตกันยาวรรณ ปลัดเทศบาล นางสาวกนกพร ทาระพันธ์ รองปลัดเทศบาล นางสาวจันทร์ทิรา ทาระพันธ์ หัวหน้าสำนักปลัด นายประเสริฐ ชูรัตน์ ผู้อำนวยการกองช่าง...

[ 07-12-2566 ] Hits:15

 1. ราคากลาง
 2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 3. ประกาศงานการเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ