นายสุทธิพงศ์ เวชกามา

นายกเทศมนตรี
โทร. 088-3782462

ว่าที่ร้อยตรี พิชิต กันยาวรรณ

ปลัดเทศบาล
โทร. 09-81048011

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ เทศบาลตำบลตาดทอง อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 1. ข่าวกิจกรรม
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนยุทธศาสตร์/รายงาน

เทศบาลตำบลตาดทองจัดประชุมสหวิชาชีพ

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 140/2566 วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.00 น. เทศบาลตำบลตาดทองจัดประชุมสหวิชาชีพ โดยมี นายอดุลย์ เวชกามา รองนายกเทศมนตรีตำบลตาดทอง พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลฯ นางสาวกนกพร ทาระพันธ์ รองปลัดเทศบาลฯ นางสาวธนัญญาณ์ กาญจนอัครเดช นักพัฒนาชุมชน จ่าเอกณัฐภัทร กุลวิทย์ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน และนายวศิน โพธิ์ศรี พนักงานจ้างเหมา สำนักปลัด...

[ 03-02-2566 ] Hits:14

เทศบาลตำบลตาดทองจัดประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลตาดทอง ครั้งที่ 3/2566

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 139/2566 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด เทศบาลตำบลตาดทองจัดประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลตาดทอง ครั้งที่ 3/2566 โดย นายสุทธิพงศ์ เวชกามา นายกเทศมนตรีตำบลตาดทอง พร้อมด้วยนายอดุลย์ เวชกามา รองนายกเทศมนตรีตำบลตาดทอง ว่าที่ร้อยตรีพิชิต กันยาวรรณ ปลัดเทศบาลฯ นางสาวธนัญญาณ์ กาญจนอัครเดช นักพัฒนาชุมชน และคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลตาดทอง ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลตาดทอง ตำบลตาดทอง...

[ 03-02-2566 ] Hits:16

แจ้งประชาสัมพันธ์การต่อใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบและไพ่

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 138/2566 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร สาขาเมืองยโสธร ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ถึงผู้ประกอบการร้านค้าที่อยู่ในเขตของท่านให้ทรายว่า สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร สาขาเมืองยโสธร จะไม่ส่งแบบคำขอต่อใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไฟ ให้ผู้ประกอบการร้านค้า นับแต่บัดนี้เป็นต้นไป ขอให้ผู้ประกอบการร้านค้าที่ประสงค์จะขออนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ ณ สถานประกอบการเดิมเป็นการต่อเนื่อง และเพื่อให้ได้รับความสะดวกในการขออนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ ขอให้ท่านนำใบอนุญาตฉบับเดิมโดยไม่ต้องมีแบบคำขออนุญาต ติดต่อขออนุญาตขายสุรา ยาสูบ ไพ่ ฉบับใหม่ภายใน 90 วัน ก่อนใบอนุญาตขายฉบับเดิมสิ้นอายุ ซึ่งปี พ.ศ.2566 ยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา...

[ 03-02-2566 ] Hits:11

 1. ราคากลาง
 2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 3. ประกาศงานการเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ