Hot News :

นายสุทธิพงศ์ เวชกามา

นายกเทศมนตรี
โทร. 088-3782462

ว่าที่ร้อยตรี พิชิต กันยาวรรณ

ปลัดเทศบาล
โทร. 09-81048011

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ เทศบาลตำบลตาดทอง อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 1. ข่าวกิจกรรม
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนยุทธศาสตร์/รายงาน

งานป้องกันฯ เทศบาลตำบลตาดทอง ออกระงับเหตุไฟไหม้ลามทุ่ง บริเวณบ้านสะเดา หมู่ที่ 6 ตำบลตาดทอง

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 229/2566 วันที่ 22 มีนาคม เวลา 13.200 น. งานป้องกันฯ เทศบาลตำบลตาดทอง ได้รับแจ้งว่าเกิดเหตุไฟไหม้บริเวณ ทางเข้าพระธาตุก่องข้าวน้อย บ้านตาดทอง หมู่ที่ 1 งานป้องกันฯ จึงแจ้งผู้บังคับบัญชาเข้าดับเพลิงเมื่อไปถึงที่เกิดเหตุเพลิงและสามารถควบคุมไฟได้เป็นที่เรียบร้อย สถานที่ : ณ บริเวณทางเข้าพระธาตุก่องข้าวน้อย หมู่ที่ 1 ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร p> ภาพ และ ข่าว :...

[ 22-03-2566 ] Hits:19

โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 การประชาคมชุมชน/หมู่บ้าน (บ้านตาดทอง หมู่ที่ 9) ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 227/2566 วันที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. – 11.30 น. งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัด เทศบาลตำบลตาดทอง นำโดย นายสุทธิพงศ์ เวชกามา นายกเทศมนตรีตำบลตาดทอง พร้อมด้วย นายอดุลย์ เวชกามา รองนายกเทศมนตรีตำบลตาดทอง นางเบญจพร ประดับศรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลตาดทอง สภาชิกสภาเทศบาลฯ นางสาวกนกพร ทาระพันธ์ รองปลัดเทศบาลฯ...

[ 22-03-2566 ] Hits:35

เทศบาลตำบลตาดทอง เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนประจำปี 2566

เทศบาลตำบลตาดทอง เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนประจำปี 2566 ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 226/2566 วันที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายสุทธิพงศ์ เวชกามา นายกเทศมนตรีตำบลตาดทอง มอบหมายให้ จ่าสิบเอกวิลาศ ยินงาม นักป้องกันฯ พร้อมด้วย จ่าสิบเอกชวลิต มิ่งขวัญ เจ้าพนักงานป้องกันฯ และพนักงานเทศบาลตำบลตาดทอง เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมเนื่องในวันวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หรือ วันอปพร.ประจำปี 2566 โดยมี นายสรวุฒิ ปาลวัฒน์...

[ 22-03-2566 ] Hits:18

 1. ราคากลาง
 2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 3. ประกาศงานการเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ