นายสุทธิพงศ์ เวชกามา

นายกเทศมนตรี
โทร. 088-3782462

ว่าที่ร้อยตรี พิชิต กันยาวรรณ

ปลัดเทศบาล
โทร. 09-81048011

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ เทศบาลตำบลตาดทอง อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 1. ข่าวกิจกรรม
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนยุทธศาสตร์/รายงาน

เทศบาลตำบลตาดทอง ประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 506/2566 วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เทศบาลตำบลตาดทอง จัดประชุมการขับเคลื่อนชับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมี นายสุทธิพงศ์ เวชกามา นายกเทศมนตรีตำบลตาดทอง เป็นประธาน คณะผู้บริหาร ว่าที่ร้อยตรีพิชิต กันยาวรรณ ปลัดเทศบาลฯ...

[ 21-09-2566 ] Hits:2

เทศบาลตำบลตาดทอง ลงพื้นที่ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะจุดต่างๆ ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลตาดทอง

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 505/2566 วันที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. งานไฟฟ้าและซ่อมบำรุง กองช่าง เทศบาลตำบลตาดทอง ลงพื้นที่ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณบ้านตาดทอง หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 9 และบ้านคอนสาย หมู่ที่ 2 เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในการใช้รถใช้ถนนสัญจร ไป - มา สถานที่ : ณ บริเวณบ้านตาดทอง หมู่ที่...

[ 20-09-2566 ] Hits:3

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลตาดทอง จัดกิจกรรมทำความสะอาด ขุดลอกคลองระบายน้ำ กำจัดวัชพืชในพื้นที่ตำบลตาดทอง

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 504/2566 ในวันที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลตาดทอง จัดกิจกรรมขุดลอกคลองระบายน้ำ กำจัดวัชพืชบริเวณซอยโพธิ์ศรี บ้านศาลาแดง หมู่ที่ 8 เพื่อทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมโดยรอบให้สะอาด ไม่ส่งกลิ่นคลองระบายน้ำเน่าเหม็น ตามหลักสุขาภิบาล สถานที่ : ณบริเวณซอยโพธิ์ศรี บ้านศาลาแดง หมู่ที่ 8 ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร #งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลตาดทองp> ภาพ และ ข่าว...

[ 20-09-2566 ] Hits:13

 1. ราคากลาง
 2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 3. ประกาศงานการเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ