Hot News :

นายสุทธิพงศ์ เวชกามา

นายกเทศมนตรี
โทร. 088-3782462

ว่าที่ร้อยตรี พิชิต กันยาวรรณ

ปลัดเทศบาล
โทร. 09-81048011

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ เทศบาลตำบลตาดทอง อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 1. ข่าวกิจกรรม
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนยุทธศาสตร์/รายงาน

เทศบาลตำบลตาดทอง นำรถน้ำดับเพลิงให้การสนับสนุนประจำสถานีไฟฟ้าแรงสูงจังหวัดยโสธร

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 334/2566 วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 11.00 น. – 17.00 น. งานป้องกันฯ สำนักปลัด เทศบาลตำบลตาดทอง ลงพื้นที่นำรถน้ำดับเพลิงให้การสนับสนุนประจำสถานีไฟฟ้าแรงสูงจังหวัดยโสธร เพื่อเตรียมความพร้อมหากเกิดเหตุฉุกเฉินเนื่อง จากการทดสอบจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าหม้อแปลง KT4A และ KT3A สถานที่ : ณ บริเวณสถานีไฟฟ้าแรงสูงจังหวัดยโสธร บ้านกม.3 หมู่ที่ 10 ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร/p> ...

[ 31-05-2566 ] Hits:5

เทศบาลตำบลตาดทอง ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องปัญหาความเดือดร้อนจากการร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องถมที่บ้านสะเดาติดกับกรมอุตุฯ ใกล้พื้นที่โรงเรียนบ้านสะเดา เนื่องจากเจ้าของที่ไม่ได้ทำกำแพงกันดินฝนตก ทำให้น้ำไหลเข้าบ้านข้างเคียงทั้งสองฝั่ง และลงพื

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 333/2566 วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายประเสริฐ ชูรัตน์ ผู้อำนวยการกองช่าง พร้อมด้วย นางสาวอุสุมา เวชกามา ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ นางสาวลัดดาวัลย์ ผิวทอง นิติกร นายพิชัย เวชกามา พนักงานขับรถยนต์ เทศบาลตำบลตาดทอง ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องปัญหาความเดือดร้อนจากการร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องถมที่บ้านสะเดาติดกับกรมอุตุฯ ใกล้พื้นที่โรงเรียนบ้านสะเดา เนื่องจากเจ้าของที่ไม่ได้ทำกำแพงกันดินฝนตก ทำให้น้ำไหลเข้าบ้านข้างเคียงทั้งสองฝั่ง และลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงปัญหาความเดือดร้อนจากการร้องเรียนเกี่ยวกับการฉีดยาฆ่าพืชฆ่าหญ้าที่ติดกับบ้านที่อาศัย จากการลงพื้นที่เทศบาลตำบลตาดทองได้ประสานสอบถามข้อมูลเบื้องต้นและเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป สถานที่...

[ 31-05-2566 ] Hits:3

เทศบาลตำบลตาดทอง ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องปัญหาความเดือดร้อนจากการถมดินปิดทางระบายน้ำ

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 332/2566 วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายสุทธิพงศ์ เวชกามา นายกเทศมนตรีตำบลตาดทอง พร้อมด้วย นายอดุลย์ เวชกามา รองนายกเทศมนตรีตำบลตาดทอง นายประเสริฐ ชูรัตน์ ผู้อำนวยการกองช่าง นายพิชัย เวชกามา พนักงานขับรถยนต์ และนางสาวคนึงนิด เวชกามา ผู้ใหญ่บ้านตาดทอง หมู่ที่ 9 ตำบลตาดทอง ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องปัญหาความเดือดร้อนจากการถมดินปิดทางระบายน้ำทำให้น้ำที่ไหลจากหมู่บ้านไม่มีทางระบายน้ำจึงเกิดน้ำท่วมในชุมชน เทศบาลตำบลตาดทองจึงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นก่อน...

[ 31-05-2566 ] Hits:3

 1. ราคากลาง
 2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 3. ประกาศงานการเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ