นายสุทธิพงศ์ เวชกามา

นายกเทศมนตรี
โทร. 088-3782462

ว่าที่ร้อยตรี พิชิต กันยาวรรณ

ปลัดเทศบาล
โทร. 09-81048011

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ เทศบาลตำบลตาดทอง อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 1. ข่าวกิจกรรม
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนยุทธศาสตร์/รายงาน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทำความสะอาด ล้างตลาดสดเทศบาลตำบลตาดทอง

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 72/2566 วันที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลตาดทอง ทำความสะอาด "ล้างตลาดสดเทศบาลตำบลตาดทอง" ตามหลักสุขาภิบาล เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมตลาดสดน่าซื้อของเราให้สะอาดเรียบร้อยและมีความสวยงาม ณ ตลาดสดเทศบาลตำบลตาดทอง ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร/p> ภาพ และ ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ทต.ตาดทอง

[ 02-12-2565 ] Hits:14

กองช่าง เทศบาลตำบลตาดทอง เร่งซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะจุดต่างๆ ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลตาดทอง

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 71/2566 วันที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. งานไฟฟ้าและซ่อมบำรุง กองช่าง เทศบาลตำบลตาดทอง ลงพื้นที่ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะบ้านสะเดา หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 13 เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในการใช้รถใช้ถนนในยามค่ำคืน สถานที่ : ณ บริเวณบ้านบ้านสะเดา หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 13 ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร/p> ภาพ และ...

[ 02-12-2565 ] Hits:9

กองช่าง เทศบาลตำบลตาดทอง เร่งซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะจุดต่างๆ ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลตาดทอง

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 70/2566 วันที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. งานไฟฟ้าและซ่อมบำรุง กองช่าง เทศบาลตำบลตาดทอง ลงพื้นที่ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะบ้านตาดทอง หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 11 เพื่อความปลอดภัยของประชาชน ในการใช้รถใช้ถนนในยามค่ำคืน สถานที่ : ณ บริเวณบ้านตาดทอง หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 11 ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร/p> ภาพ และ...

[ 02-12-2565 ] Hits:6

 1. ราคากลาง
 2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 3. ประกาศงานการเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ