Hot News :

ประวัติความเป็นมา

      บ้านตาดทองเป็นชุมชนโบราณตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์มาจนถึงสมัยทวาราวดี ตามตำนานอุรังคนิทาน (พระธาตุพนม) มีข้อความว่า ชาวสะเดาตาดทองได้นำของมาช่วย พบหลักฐานการอยู่อาศัยเป็นแหล่งฝังศพและมีเศษภาชนะแบบที่พบในทุ่งกุลาร้องไห้ มีเนินดินขนาดราว ๕๐๐ X ๖๕๐ เมตรรูปวงรี มีคูน้ำล้อมรอบ แต่ปัจจุบันทางหลวงตัดผ่านกลางเนิน จนแบ่งออกเป็นสองฟากและมีบ้านเรือนตั้งอยู่หนาแน่น

      ตำบลตาดทอง เป็นพื้นที่ที่มีประวัติความเป็นมาเก่าแก่ สภาพที่ตั้งมีลักษณะเป็นเกาะหรือที่เนินสูง ปกครองทั้งหมด 13 หมู่บ้าน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา

      เทศบาลตำบลตาดทอง เดิมมีฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ได้จัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลเมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร อยู่ห่างจากอำเภอเมืองยโสธรไปทางทิศตะวันออกประมาณ ๕ กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดยโสธรประมาณ ๖ กิโลเมตร

 

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ เทศบาลตำบลตาดทอง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ