ผังโครงสร้างหน่วยงาน

เทศบาลตำบลตาดทอง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ได้จัดทำ ประกาศเทศบาลตำบลตาดทอง เรื่อง กำหนดโครงสร้างส่วนราชการของเทศบาลตำบลตาดทอง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้ จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ เทศบาลตำบลตาดทอง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ