กองการศึกษา

นายสมภพ ดอกบัว

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

เบอร์โทรศัพท์ 045-756609

พนักงานเทศบาล

นางสาวอัญชณา ภาระเวช

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

เบอร์โทรศัพท์ 045-756609

นางสาวนริศรา ศรีสอน

นักสันทนาการปฏิบัติการ

เบอร์โทรศัพท์ 045-756609

นางกฤษฎาวรรณ ฉายละออ

ครูผู้ดูแลเด็ก

เบอร์โทรศัพท์ 045-756609

นางละมัย แก้วใจ

ครูผู้ดูแลเด็ก

เบอร์โทรศัพท์ 045-756609

นางสาวนิด เวชกามา

ครูผู้ดูแลเด็ก

เบอร์โทรศัพท์ 045-756609

นางใจญา ภูคำ

ครูผู้ดูแลเด็ก

เบอร์โทรศัพท์ 045-756609

พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

ว่าง

ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

เบอร์โทรศัพท์ 045-756609

ว่าง

ผู้ดูแลเด็ก

เบอร์โทรศัพท์ 045-756609

นางอรดี หาไชย

ครูพี่เลี้ยง

เบอร์โทรศัพท์ 045-756609

นางหล่ำ ศรีสุวรรณ์

ผู้ดูแลเด็ก

เบอร์โทรศัพท์ 045-756609

นางสุภาพร มะโนนึก

ผู้ดูแลเด็ก

เบอร์โทรศัพท์ 045-756609

นางสาวอัมไพพร บุญคำ

คนงานทั่วไป

เบอร์โทรศัพท์ 045-756609

นางสาวปริญาภรณ์ เวชกามา

จ้างเหมาบริการ

เบอร์โทรศัพท์ 045-756609

นางสาวสุกานดา ไชยวิเศษ

จ้างเหมาบริการ

เบอร์โทรศัพท์ 045-756609

เศรษฐวัฒน์ สิงคิบุตร

จ้างเหมาบริการ

เบอร์โทรศัพท์ 045-756609

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ เทศบาลตำบลตาดทอง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ