กองการศึกษา

นายสมภพ ดอกบัว

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

โทร. 088-3782462

พนักงานเทศบาล

นางสาวอัญชณา ภาระเวช

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

เบอร์โทรศัพท์ 045-756609

นางสาวนริศรา ศรีสอน

นักสันทนาการปฏิบัติการ

เบอร์โทรศัพท์ 045-756609

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาดทอง

นางสาวนิด เวชกามา

ครู คศ.2

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

บ้านตาดทอง

นางสุภาพร มะโนนึก

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

เบอร์โทรศัพท์ 045-756609

นางสาวอัมไพพร บุญคำ

คนงาน

เบอร์โทรศัพท์ 045-756609

นางสาวพรทิพย์ เวชกามา

ผู้ดูแลเด็ก

เบอร์โทรศัพท์ 045-756609

นางสาวอิงอร เวชกามา

จ้างเหมาบริการ

เบอร์โทรศัพท์ 045-756609

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนมะยาง

นางละมัย แก้วใจ

ครู คศ.2

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ดอนมะยาง

นางหล่ำ ศรีสุวรรณ์

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

เบอร์โทรศัพท์ 045-756609

ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณ์วัดทุ่งสะเดา

นางใจญา ภูคำ

ครู คศ.2

ผู้อำนวยการศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณ์

วัดทุ่งสะเดา

นางอรดี หาไชย

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

เบอร์โทรศัพท์ 045-756609

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ เทศบาลตำบลตาดทอง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ