ข่าวกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 72/2566 วันที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลตาดทอง ทำความสะอาด "ล้างตลาดสดเทศบาลตำบลตาดทอง" ตามหลักสุขาภิบาล เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมตลาดสดน่าซื้อของเราให้สะอาดเรียบร้อยและมีความสวยงาม ณ ตลาดสดเทศบาลตำบลตาดทอง ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร/p>

ภาพ และ ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ทต.ตาดทอง

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 71/2566 วันที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. งานไฟฟ้าและซ่อมบำรุง กองช่าง เทศบาลตำบลตาดทอง ลงพื้นที่ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะบ้านสะเดา หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 13 เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในการใช้รถใช้ถนนในยามค่ำคืน สถานที่ : ณ บริเวณบ้านบ้านสะเดา หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 13 ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร/p>

ภาพ และ ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ทต.ตาดทอง

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 70/2566 วันที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. งานไฟฟ้าและซ่อมบำรุง กองช่าง เทศบาลตำบลตาดทอง ลงพื้นที่ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะบ้านตาดทอง หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 11 เพื่อความปลอดภัยของประชาชน ในการใช้รถใช้ถนนในยามค่ำคืน สถานที่ : ณ บริเวณบ้านตาดทอง หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 11 ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร/p>

ภาพ และ ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ทต.ตาดทอง

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 69/2566 วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. นายบัญญัติ เวชกามา ประธานสภาเทศบาลตำบลตาดทอง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลตาดทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 โดยมี นายสุทธิพงศ์ เวชกามา นายกเทศมนตรีตำบลตาดทอง ในนามฝ่ายคณะผู้บริหารเข้าร่วมประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ รองปลัดเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการกองทุกกอง และปลัดเทศบาลฯ ในนามเลขานุการสภาเทศบาลฯ เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลตาดทอง หัวข้อการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่และหัวข้อวาระอื่นๆ ในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลตาดทอง เป็นต้น ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลตาดทอง ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร/p>

ภาพ และ ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ทต.ตาดทอง

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 68/2566 วันที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 09.20 น. งานไฟฟ้าและซ่อมบำรุง กองช่าง เทศบาลตำบลตาดทอง ลงพื้นที่ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะบ้านดอนมะยาง หมู่ที่ 3 เพื่อความปลอดภัยของประชาชน ในการใช้รถใช้ถนนในยามค่ำคืน สถานที่ : ณ บริเวณบ้านบ้านดอนมะยาง หมู่ที่ 3 ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร/p>

ภาพ และ ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ทต.ตาดทอง

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 67/2565 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.30 น. นายสุทธิพงศ์ เวชกามา นายกเทศมนตรีตำบลตาดทอง พร้อมด้วย นายอดุลย์ เวชกามา รองนายกเทศมนตรีตำบลตาดทอง นางสาวกนกพร ทาระพันธ์ รองปลัดเทศบาลตำบลตาดทอง จ่าสิบเอกวิลาศ ยินงาม นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นางสาวธนัญญาณ์ กาญจนอัครเดช นักพัฒนาชุมชน นายสิปปะนนท์ สินเติม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นางสาวศวิตฉันท์ จันทา นักประชาสัมพันธ์ จ่าเอกณัฐภัทร กุลวิทย์ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน และนางทิพย์สุคนธ์ เนินทราย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รักษาราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาดทอง ร่วมกับ พันโทสมบูรณ์ ไชยขาว หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร จังหวัดยโสธร พร้อมคณะ ร่วมประชุมเกี่ยวกับการลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพแวดล้อมและประเมินภัยคุกคามด้านความมั่นคงพื้นที่ตำบลตาดทอง สถานที่ : ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลตาดทอง ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร/p>

ภาพ และ ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ทต.ตาดทอง

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 66/2566 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. งานไฟฟ้าและซ่อมบำรุง กองช่าง เทศบาลตำบลตาดทอง ลงพื้นที่ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะบ้านดอนมะยาง หมู่ที่ 3 เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในการใช้รถใช้ถนนสัญจร ไป - มา ในยามค่ำคืน สถานที่ : ณ บริเวณบ้านดอนมะยาง หมู่ที่ 3 ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร/p>

โทรศัพท์ : 045 756609

ภาพ และ ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ทต.ตาดทอง

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 65/2566 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลตาดทอง ทำความสะอาด "ล้างตลาดสดเทศบาลตำบลตาดทอง" ตามหลักสุขาภิบาล เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมตลาดสดน่าซื้อของเราให้สะอาดเรียบร้อยและมีความสวยงาม ณ ตลาดสดเทศบาลตำบลตาดทอง ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร/p>

โทรศัพท์ : 045 756609

ภาพ และ ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ทต.ตาดทอง

เริ่มต้นก่อนหน้า12345678910ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 33

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ เทศบาลตำบลตาดทอง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ