ข่าวกิจกรรม

ตรวจเยี่ยมและมอบของที่จุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2567 ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 299/2567 วันที่ 14 เมษายน 2567 เวลา 09.40 น. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดยโสธร ตรวจเยี่ยมและดำเนินการถ่ายทอดเสียงและสัมภาษณ์รายการพิเศษ เพื่อรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567 จังหวัดยโสธร เวลา 10.45 น. นายวีระวัฒน์ แก้วก่อง ปลัดอาวุโส อำเภอเมืองยโสธร ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ พร้อมคำแนะนำ จุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567 เวลา 11.00 น. พ.ต.อ.ประสิทธิ์ เพชรรัตน์ ผกก.สภ.เมืองยโสธร ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบมอบของที่จุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567 ให้กับเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานประจำจุดตรวจ/บริการประชาชน เวลา 11.50 น. พ.ต.อ.บุรภัช บุรีภักดี รอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร ตรวจเยี่ยมและมอบของที่จุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567 ให้กับเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานประจำจุดตรวจ/บริการประชาชน เวลา 12.40 น. นายธีระวัฒน์ ข้องทอง นักวิชาการสรรสามิตชำนาญการ จังหวัดยโสธร ตรวจเยี่ยมและมอบของที่จุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567 ให้กับเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานประจำจุดตรวจ/บริการประชาชน เวลา 14.20 น. นางสาวกนกพร ทาระพันธ์ รองปลัดเทศบาลตำบลตาดทอง ตรวจเยี่ยมและมอบของที่จุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567 ให้กับเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานประจำจุดตรวจ/บริการประชาชน สถานที่ : ณ ศูนย์ปฎิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย บริเวณหน้าเทศบาลตำบลตาดทอง ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร -----///----- #เทศบาลตำบลตาดทอง #ขอขอบคุณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดยโสธร #ขอขอบคุณ นายวีระวัฒน์ แก้วก่อง ปลัดอาวุโส อำเภอเมืองยโสธร #ขอขอบคุณ พ.ต.อ.ประสิทธิ์ เพชรรัตน์ ผกก.สภ.เมืองยโสธร มอบน้ำและเครื่องดื่มให้กับเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานประจำจุดตรวจ/บริการประชาชน #ขอขอบคุณ พ.ต.อ.บุรภัช บุรีภักดี รอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร มอบน้ำ ขนมและเครื่องดื่ม ให้กับเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานประจำจุดตรวจ/บริการประชาชน #ขอขอบคุณ นายธีระวัฒน์ ข้องทอง นักวิชาการสรรสามิตชำนาญการ จังหวัดยโสธร มอบน้ำ ขนมและเครื่องดื่ม ให้กับเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานประจำจุดตรวจ/บริการประชาชน #ขอขอบคุณ นางสาวกนกพร ทาระพันธ์ รองปลัดเทศบาลตำบลตาดทอง มอบน้ำ ขนมและเครื่องดื่ม ให้กับเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานประจำจุดตรวจ/บริการประชาชน #ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลตาดทอง p>

ภาพ และ ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ทต.ตาดทอง

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 298/2567 วันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน พ.ศ.2567 เวลา 11.00 น. -12.00 น. เทศบาลตำบลตาดทอง นำโดย นายสุทธิพงศ์ เวชกามา นายกเทศมนตรีตำบลตาดทอง พร้อมด้วย นายอดุลย์ เวชกามา รองนายกเทศมนตรีตำบลตาดทอง ว่าที่ร้อยตรีพิชิต กันยาวรรณ ปลัดเทศบาลฯ นายประวิทย์ ศรีชมภู ประธานสภาเทศบาลฯ นายบัญญัติ เวชกามา สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 นายเอนก ปานพิมพ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 นายสุพล ยาวะโนภาส สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 นายอนุลักษณ์ เวชกามา สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 นายณรงค์ สุทธิอาคาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 นายชลวุฒิ มหาชนะวงค์ ประธาน อปพร.ตำบลตาดทอง จ่าสิบเอกชวลิต มิ่งขวัญ เจ้าพนักงานป้องกันฯ นางสาวศวิตฉันท์ จันทา นักประชาสัมพันธ์ ร่วมกับ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดยโสธร โดยมี นายวีระวัฒน์ แก้วก่อง ปลัดอาวุโส อำเภอเมืองยโสธร พ.ต.อ.ประสิทธิ์ เพชรรัตน์ ผกก.สภ.เมืองยโสธร และเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานประจำจุดตรวจ/บริการประชาชน ในการถ่ายทอดเสียงและสัมภาษณ์รายการพิเศษ เพื่อรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567 จังหวัดยโสธร เพื่อรณรงค์สร้างความปลอดภัยทางถนน รวมถึงเผยแพร่ภารกิจของหน่วยงานต่างๆ ที่ร่วมปฏิบัติงานในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567 จังหวัดยโสธร จุดบริการประชาชนเทศบาลตำบลตาดทอง สถานที่ : ณ บริเวณศูนย์ปฎิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย บริเวณหน้าเทศบาลตำบลตาดทอง ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร #ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลตาดทอง p>

ภาพ และ ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ทต.ตาดทอง

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 297/2567 วันที่ 13 เมษายน 2567 เวลา 12.45 น. สำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธร ตรวจเยี่ยมและมอบของที่จุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567 โดยมอบน้ำ มาม่า และเครื่องดื่มแก่จุดบริการประชาชนค่ะ เวลา 13.50 น. นางสาวภทรมน โพธิกะ ผู้อำนวยการกองคลัง เทศบาลตำบลตาดทอง ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจที่จุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567 ณ ศูนย์ปฎิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย บริเวณหน้าเทศบาลตำบลตาดทอง ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร -----///----- #เทศบาลตำบลตาดทอง #ขอขอบคุณ สำนักงานชลประทานจังหวัดยโสธร มอบน้ำ มาม่า และเครื่องดื่ม ให้กับเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานประจำจุดตรวจ/บริการประชาชน #ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลตาดทอง p>

ภาพ และ ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ทต.ตาดทอง

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 296/2567 วันที่ 12 เมษายน 2567 เวลา 10.40 น. สำนักงานชลประทานจังหวัดยโสธร ตรวจเยี่ยมและมอบของที่จุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567 โดยมอบเครื่องดื่มและขนมแก่จุดบริการประชาชนค่ะ เวลา 11.00 น. พ.ต.อ.ประสิทธิ์ เพชรรัตน์ ผกก.สภ.เมืองยโสธร ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบมอบของที่จุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567 โดยมอบน้ำและเครื่องดื่มแก่จุดบริการประชาชน เวลา 12.30 น. นายประวิทย์ ศรีขมภู ประธานสภาเทศบาลฯ นายสุพจน์ เวชกามา สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต1 นายวรพล แก้วลี ผู้ใหญ่บ้านคอนสาย หมู่ที่ 2 และคุณภัคสุนันท์ คำลือ พร้อมคณะ เยี่ยมจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567 พร้อมมอบน้ำ มาม่า ขนม และเครื่องดื่มแก่จุดบริการประชาชนให้กับเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานประจำจุดตรวจ/บริการประชาชน เวลา 12.50 น. รอง ผวจ. กอรมน. จังหวัดยโสธร ตรวจเยี่ยมและมอบของที่จุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567 โดยมอบน้ำ มาม่า และเครื่องดื่มแก่จุดบริการประชาชนให้กับเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานประจำจุดตรวจ/บริการประชาชน ณ ศูนย์ปฎิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย บริเวณหน้าเทศบาลตำบลตาดทอง ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร -----///----- #เทศบาลตำบลตาดทอง #ขอขอบคุณ สำนักงานชลประทานจังหวัดยโสธร มอบเครื่องดื่มและขนมให้กับเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานประจำจุดตรวจ/บริการประชาชน #ขอขอบคุณ พ.ต.อ.ประสิทธิ์ เพชรรัตน์ ผกก.สภ.เมืองยโสธร มอบน้ำและเครื่องดื่มให้กับเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานประจำจุดตรวจ/บริการประชาชน #ขอขอบคุณ นายประวิทย์ ศรีขมภู ประธานสภาเทศบาลฯ นายสุพจน์ เวชกามา สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต1 นายวรพล แก้วลี ผู้ใหญ่บ้านคอนสาย หมู่ที่ 2 และคุณภัคสุนันท์ คำลือ พร้อมคณะ มอบน้ำ มาม่า ขนม และเครื่องดื่ม ให้กับเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานประจำจุดตรวจ/บริการประชาชน #ขอขอบคุณ รอง ผวจ. กอรมน. จังหวัดยโสธร มอบของให้กับเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานประจำจุดตรวจ/บริการประชาชน #ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลตาดทอง p>

ภาพ และ ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ทต.ตาดทอง

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 295/2567 วันศุกร์ที่ 12 เมษายน พ.ศ.2567 เวลา 09.00 น. -16.00 น. งานป้องกันฯ สำนักปลัด เทศบาลตำบลตาดทอง ได้รับแจ้งเหตุว่าเกิดเหตุไฟไหม้ทุ่งนาบริเวณพื้นที่ตำบลตาดทอง (หลายจุด) งานป้องกันจึงแจ้งผู้บังคับบัญชา เพื่อออกปฏิบัติหน้าที่ เมื่อไปถึงที่เกิดเหตุปรากฏว่าเป็นไฟลามทุ่งจึงทำการฉีดน้ำดับ และสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ เจ้าหน้าที่ทุกคนและยานพาหนะปลอดภัย สถานที่ : ณ บริเวณพื้นที่ตำบลตาดทอง ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร -----------///////--------- รถน้ำที่ ออกปฏิบัติหน้าที่ครั้งนี้ รถน้ำ เทศบาลตำบลตาดทอง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู #ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลตาดทอง p>

ภาพ และ ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ทต.ตาดทอง

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 294/2567 วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 14.00 น. นายสุทธิพงศ์ เวชกามา นายกเทศมนตรีตำบลตาดทอง เป็นประธานสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัว เนื่องในโอกาสประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567 (ปีใหม่ไทย) โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ว่าที่ร้อยตรีพิชิต กันยาวรรณ ปลัดเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง เทศบาลตำบลตาดทอง ร่วมสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัว เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามและขอพรจากผู้ใหญ่เพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิต สถานที่ : ณ บริเวณลานเทศบาลตำบลตาดทอง ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร #ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลตาดทอง p>

ภาพ และ ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ทต.ตาดทอง

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 293/2567 วันที่ 11 เมษายน พ.ศ.2567 เวลา 11.00 น. นายสุวัฒน์ เข็มเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมคณะ ปภ.จังหวัดยโสธร ขนส่งจังหวัดยโสธร เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดยโสธร เจ้าหน้าที่จากคุมประพฤติจังหวัดยโสธร นายอำเภอเมืองยโสธร รอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร เดินทางมาตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 เทศบาลตำบลตาดทอง โดยมอบของเยี่ยมที่จุดบริการ ให้คำแนะนําและให้กำลังใจกับผู้ปฏิบัติหน้าที่ ประจำจุดตรวจ/บริการประชาชน โดยมี นายสุทธิพงศ์ เวชกามา นายกเทศมนตรีตำบลตาดทอง นายอดุลย์ เวชกามา รองนายกเทศมนตรีตำบลตาดทอง นางสาวกนกพร ทาระพันธ์ รองปลัดเทศบาล นางสาวจันทร์ทิรา ทาระพันธ์ หัวหน้าสำนักปลัด จ่าสิบเอกชวลิต มิ่งขวัญ เจ้าพนักงานป้องกันฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ อปพร. ทีมจิตอาสา เจ้าหน้าที่จาก รพ.สต.ตาดทอง พนักงานเทศบาลตำบลตาดทอง ร่วมต้อนรับที่จุดบริการประชาชน สถานที่ : ณ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย บริเวณหน้าเทศบาลตำบลตาดทอง ถนนแจ้งสนิท ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร #ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลตาดทอง p>

ภาพ และ ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ทต.ตาดทอง

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 292/2567 วันพุธที่ 10 เมษายน พ.ศ.2567 เวลา 09.00 น. กองการศึกษาฯ เทศบาลตำบลตาดทอง จัดกิจกรรมพิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี นายสุทธิพงศ์ เวชกามา นายกเทศมนตรีตำบลตาดทอง เป็นประธานในพิธี ว่าที่ร้อยตรี ดร.พิชิต กันยาวรรณ ปลัดเทศบาลฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ ครู ผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษา ผู้นำชุมชน แขกผู้มีเกียรติ และพนักงานเทศบาลตำบลตาดทอง ในพิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2566 ให้แก่เด็กเล็กที่เข้ารับการเตรียมความพร้อมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลตาดทอง วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กกล้าแสดงออกและเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเด็กเล็กที่ผ่านการเตรียมความพร้อมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามหลักสูตร การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ให้มีความมุ่งมั่นศึกษาเล่าเรียนในระดับที่สูงขึ้นไป สถานที่ : ณ ห้องประชุมพิพิธภัณฑ์ธาตุก่องข้าวน้อย ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร #ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลตาดทอง p>

ภาพ และ ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ทต.ตาดทอง

เริ่มต้นก่อนหน้า12345678910ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 129

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ เทศบาลตำบลตาดทอง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ