กองคลัง

นางสาวภทรมน โพธิกะ

ผู้อำนวยการกองคลัง

เบอร์โทรศัพท์ 045-756609

พนักงานเทศบาล

นายมนูญ ดงบัง

นักวิชาการพัสดุรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

เบอร์โทรศัพท์ 045-756609

นางสาวแพร ศรีวะโสภา

นักวิชาการพัสดุ

เบอร์โทรศัพท์ 045-756609

นางสุภาพร เมืองโคตร

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เบอร์โทรศัพท์ 045-756609

นางสาวสุจินดา รสภา

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

เบอร์โทรศัพท์ 045-756609

พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นางสาวณิชารัศม์ นันทิวัฒน์วนิช

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เบอร์โทรศัพท์ 045-756609

นางสาวชุติมา เวชกามา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

เบอร์โทรศัพท์ 045-756609

นางสาวณัชชา บุญจันทร์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

เบอร์โทรศัพท์ 045-756609

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ เทศบาลตำบลตาดทอง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ