คณะผู้บริหาร

นายสุทธิพงศ์ เวชกามา

นายกเทศมนตรีตำบลตาดทอง

โทร. 088-3782462

นายอดุลย์ เวชกามา

รองนายกเทศมนตรีตำบลตาดทอง

โทร. 093-3274366

นายสมหมาย สุวรรณเพ็ชร

รองนายกเทศมนตรีตำบลตาดทอง

โทร. 086-8717072

นางเบญจพร ประดับศรี

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ฯ

โทร. 081-8784228

นายกริชเพชร พลศรี

เลขานุการนายกเทศมนตรี ฯ

โทร. 081-5481357

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ เทศบาลตำบลตาดทอง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ