กองช่าง

นายประเสริฐ ชูรัตน์

ผู้อำนวยการกองช่าง

เบอร์โทรศัพท์ 045-756609

พนักงานเทศบาล

นายสุทธิวัฒน์ น้อยมาลา

นายช่างไฟฟ้า

เบอร์โทรศัพท์ 045-756609

พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นายเกรียงไกร ยอดชาญ

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

เบอร์โทรศัพท์ 045-756609

นายสุริยันต์ วงษ์ชม

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

เบอร์โทรศัพท์ 045-756609

นายกฤษกร สร้อยมุข

คนงานทั่วไป

เบอร์โทรศัพท์ 045-756609

นายกวินท์ สิงห์คิบุตร

คนงานทั่วไป

เบอร์โทรศัพท์ 045-756609

นางสาวศุภรัตน์ ทองบ่อ

คนงานทั่วไป

เบอร์โทรศัพท์ 045-756609

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ เทศบาลตำบลตาดทอง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ