โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลตาดทอง

โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลตาดทอง (2)

      การจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลตาดทอง จัดตั้งเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561

      เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นผู้สูงอายุตำบลตาดทอง จำนวน 44 คน ได้พัฒนาตนเองและเรียนรู้ตลอดชีวิต เสริมสร้างสุขภาพที่ดี ดูแลและพัฒนาตนเองของผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม เสริมสร้างคุณค่าทางภูมิปัญญาของผู้สูงอายุให้เป็นที่ประจักษ์และยอมรับ ส่งเสริมภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นให้ดำรงสืบทอด ให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมทำร่วมกัน

      การพัฒนาตนเองของผู้สูงอายุ การได้เรียนรู้ในวิชาและกิจกรรมต่างๆ ทำให้ได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิต เสริมสร้างสุขภาพที่ดีขึ้น มีการดูแลและพัฒนาตนเองทั้งด้านร่างกายและจิตใจ สร้างสรรค์ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม เสริมสร้างคุณค่าทางภูมิปัญญาให้เป็นที่ประจักษ์และยอมรับ ส่งเสริมภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นให้ดำรงสืบทอด พร้อมกับมีกิจกรรมที่ทำร่วมกันการมีส่วนร่วมในกลุ่มเดียวกัน

 

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ เทศบาลตำบลตาดทอง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ