ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 505/2566 วันที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. งานไฟฟ้าและซ่อมบำรุง กองช่าง เทศบาลตำบลตาดทอง ลงพื้นที่ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณบ้านตาดทอง หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 9 และบ้านคอนสาย หมู่ที่ 2 เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในการใช้รถใช้ถนนสัญจร ไป - มา สถานที่ : ณ บริเวณบ้านตาดทอง หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 9 และบ้านคอนสาย หมู่ที่ 2 ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร #ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลตาดทอง p>

ภาพ และ ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ทต.ตาดทอง

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 506/2566 วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เทศบาลตำบลตาดทอง จัดประชุมการขับเคลื่อนชับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมี นายสุทธิพงศ์ เวชกามา นายกเทศมนตรีตำบลตาดทอง เป็นประธาน คณะผู้บริหาร ว่าที่ร้อยตรีพิชิต กันยาวรรณ ปลัดเทศบาลฯ นางสาวกนกพร ทาระพันธ์ รองปลัดเทศบาลฯ หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองทุกกอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลตาดทอง ตัวแทนโรงเรียนบ้านดอนมะยาง ตัวแทนโรงเรียนบ้านตาดทอง โดยมีเจ้าอาวาสและตัวแทนจากวัดต่างๆ ในตำบลตาดทอง เข้าร่วมรับฟังการประชุมและร่วมกันลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือดำเนินงานโครงการวัดประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ในระดับพื้นที่เทศบาลตำบลตาดทอง สถานที่ : ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลตาดทอง ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร #ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลตาดทอง p>

ภาพ และ ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ทต.ตาดทอง

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 504/2566 ในวันที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลตาดทอง จัดกิจกรรมขุดลอกคลองระบายน้ำ กำจัดวัชพืชบริเวณซอยโพธิ์ศรี บ้านศาลาแดง หมู่ที่ 8 เพื่อทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมโดยรอบให้สะอาด ไม่ส่งกลิ่นคลองระบายน้ำเน่าเหม็น ตามหลักสุขาภิบาล สถานที่ : ณบริเวณซอยโพธิ์ศรี บ้านศาลาแดง หมู่ที่ 8 ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร #งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลตาดทองp>

ภาพ และ ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ทต.ตาดทอง

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 503/2566 วันอังคารที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. งานป้องกันฯ สำนักปลัด ร่วมกับ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลตาดทอง ทำความสะอาด "ล้างตลาดสดเทศบาลตำบลตาดทอง" ตามหลักสุขาภิบาล เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อม ตลาดสดน่าซื้อของเราให้สะอาดเรียบร้อยและมีความสวยงาม สถานที่ : ณ ตลาดสดเทศบาลตำบลตาดทอง ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร #ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลตาดทอง p>

ภาพ และ ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ทต.ตาดทอง

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 502/2566 วันอังคารที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 07.15 น. - 10.30 น. นางสาวกนกพร ทาระพันธ์ รองปลัดเทศบาลฯ มอบหมายให้ จ่าเอกณัฐภัทร กุลวิทย์ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน และนายพิชัย เวชกามา พนักงานขับรถยนต์ ลงพื้นที่ช่วยเหลือ นำผู้สูงอายุประสบปัญหาทางสังคม ในการตรวจโรคเรื้อรัง จำนวน 2 ราย ดังนี้ 1. นายแซง ลาธุรี อายุ 76 ปี บ้านเลขที่ 90 หมู่ที่ 13 ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 2. นางหนู ลาธุรี อายุ 80 ปี บ้านเลขที่ 90 หมู่ที่ 13 ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร สถานที่ : ณ ศูนย์อนามัยบ้านท่าศรีธรรม (คลินิกหมอครอบครัวบ้านท่าศรีธรรม) ถนนเขื่อนธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร #ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลตาดทองp>

ภาพ และ ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ทต.ตาดทอง

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 501/2566 วันที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. งานไฟฟ้าและซ่อมบำรุง กองช่าง เทศบาลตำบลตาดทอง ลงพื้นที่ซ่อมแซมถนนบริเวณที่เป็นหลุมเป็นบ่อ บ้านดอนแฮดหมู่ที่ 7 และบ้านคอนสาย หมู่ที่ 2 และซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณบ้านตาดทอง หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 9 เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในการใช้รถใช้ถนนสัญจร ไป - มา สถานที่ : ณ บริเวณบ้านดอนแฮด หมู่ที่ 7 และบ้านคอนสาย หมู่ที่ 2 และซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณบ้านตาดทอง หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 9 ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร #ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลตาดทอง p>

ภาพ และ ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ทต.ตาดทอง

เริ่มต้นก่อนหน้า12345678910ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 121

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ เทศบาลตำบลตาดทอง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ