ข่าวกิจกรรม

      วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. นายสุทธิพงศ์ เวชกามา พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ว่าที่ร้อยตรี พิชิต กันยาวรรณ ปลัดเทศบาลตำบลตาดทอง หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลตำบลตาดทอง ร่วมกิจกรรม วัด ประชา รัฐ สร้างสุข ทำกิจกรรม 5 ส เพื่อบำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดทุ่งศรีสุข หมู่ที่ 11 ตำบลตาดทอง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร

      วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น. นายสุทธิพงศ์ เวชกามา นายกเทศมนตรีตำบลตาดทอง พร้อมด้วย นายอดุลย์ เวชกามา รองนายกเทศมนตรีตำบลตาดทอง หัวหน้าส่วนราชการ นำข้าราชการและพนักงานเทศบาลตำบลตาดทอง เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ บริเวณด้านหน้าเสาธง เทศบาลตำบลตาดทอง ตำบลตาดทอง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีเทิดสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ความรักความสามัคคี มีระเบียบวินัย และพบปะพูดคุยข้อราชการกับข้าราชการและพนักงานเทศบาลตำบลตาดทอง ที่มาร่วมกิจกรรม ซึ่งเป็นข้อปฏิบัติของข้าราชการในจังหวัดยโสธร ในทุกวันจันทร์ข้าราชการต้องสวมเครื่องแบบและร่วมทำกิจกรรมหน้าเสาธงเพื่อแสดงออกถึงความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่เป็นข้าราชการที่ดี

ภาพ และ ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ทต.ตาดทอง

      วันที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. นายสุทธิพงศ์ เวชกามา นายกเทศมนตรีตำบลตาดทอง และนายอดุลย์ เวชกามา รองนายกเทศมนตรีตำบลตาดทอง และผู้นำท้องที่ตำบลตาดทอง ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาดทอง ร่วมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 นอกสถานที่ตำบลตาดทอง ครั้งที่ 8 มอบน้ำดื่ม 60 แพ็ค และรับมอบน้ำจำนวน 15 แพ็ค จากนายวรพล แก้วลี ผู้ใหญ่บ้านคอนสาย หมู่ที่ 2 พร้อมครอบครัว เพื่อให้ประชาชนที่มาฉีควัคซีน โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ประชาชนทั่วไป ผู้สูงอายุ 8 โรคเสี่ยงที่ตกค้าง ณ ห้องประชุมธาตุก่องข้าวน้อย ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

ภาพ และ ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ทต.ตาดทอง

      วันที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายสุทธิพงศ์ เวชกามา นายกเทศมนตรีตำบลตาดทอง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศูนย์เหลือประชาชนเทศบาลตำบลตาดทอง ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (เพลิงไหม้) ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลตาดทอง อำเภอยโสธร จังหวัดยโสธร

ภาพ และ ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ทต.ตาดทอง

      วันที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสุทธิพงศ์ เวชกามา นายกเทศมนตรีตำบลตาดทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองช่าง และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลตาดทอง และผู้นำท้องที่ ดำเนินการให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารกิจการและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน บ้านสะเดา หมู่ที่ 5 ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

ภาพ และ ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ทต.ตาดทอง

      วันที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสุทธิพงศ์ เวชกามา นายกเทศมนตรีตำบลตาดทอง และนายอดุลย์ เวชกามา รองนายกเทศมนตรีตำบลตาดทอง และผู้นำท้องที่ตำบลตาดทอง ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาดทอง ร่วมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 นอกสถานที่ตำบลตาดทอง ครั้งที่ 6 มอบน้ำดื่ม 50 แพ็คให้ประชาชนที่มาฉีควัคซีน โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ประชาชนทั่วไป ผู้สูงอายุ 8 โรคเสี่ยงที่ตกค้าง ณ ห้องประชุมธาตุก่องข้าวน้อย ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

ภาพ และ ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ทต.ตาดทอง

      วันที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายสุทธิพงศ์ เวชกามา นายกเทศมนตรีตำบลตาดทอง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ เขต 2 และเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ เทศบาลตำบลตาดทอง ลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติศูนย์ช่วยเหลือประชาชน เทศบาลตำบลตาดทอง จำนวน 3 หลังคาเรือน บ้านสะเดา หมู่ที่ 5 ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

ภาพ และ ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ทต.ตาดทอง

      วันที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสุทธิพงศ์ เวชกามา นายกเทศมนตรีตำบลตาดทอง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566-2570) ของเทศบาลตำบลตาดทอง ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลตาดทอง ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

ภาพ และ ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ทต.ตาดทอง

เริ่มต้นก่อนหน้า12345678910ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 12

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ เทศบาลตำบลตาดทอง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ