Hot News :

เทศบาลตำบลตาดทองจัดประชุมสหวิชาชีพ

วันศุกร์, 03 กุมภาพันธ์ 2566 16:48
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 140/2566 วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.00 น. เทศบาลตำบลตาดทองจัดประชุมสหวิชาชีพ โดยมี นายอดุลย์ เวชกามา รองนายกเทศมนตรีตำบลตาดทอง พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลฯ นางสาวกนกพร ทาระพันธ์ รองปลัดเทศบาลฯ นางสาวธนัญญาณ์ กาญจนอัครเดช นักพัฒนาชุมชน จ่าเอกณัฐภัทร กุลวิทย์ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน และนายวศิน โพธิ์ศรี พนักงานจ้างเหมา สำนักปลัด เทศบาลตำบลตาดทอง ร่วมกับ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร,ตัวแทนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาดทอง,ตัวแทนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาดทอง,ตัวแทนโรงเรียนบ้านตาดทอง,ตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 ร่วมพิจารณาให้ความช่วยเหลือในด้านชีวิตความเป็นอยู่ ราย นางสาวเมธินี โพธิ์พิณ อายุ 37 ปี บ้านเลขที่ 24 หมู่ที่ 9 ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร (เช่าอาศัย) และครอบครัว ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลตาดทอง ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร p>

ภาพ และ ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ทต.ตาดทอง

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ เทศบาลตำบลตาดทอง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ