Hot News :

โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 การประชาคมชุมชน/หมู่บ้าน

วันพฤหัสบดี, 16 มีนาคม 2566 13:27
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 207/2566 วันที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. – 11.30 น. งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัด เทศบาลตำบลตาดทอง นำโดย ว่าที่ร้อยตรีพิชิต กันยาวรรณ ปลัดเทศบาลฯ พร้อมด้วย นางสาวจันทิรา ทาระพันธ์ หัวหน้าสำนักปลัด สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ตัวแทน รพ.สต.ตำบลตาดทอง ตัวแทนโรงพยาบาลยโสธร ประชาชนในพื้นที่และพนักงานเทศบาลตำบลตาดทอง ลงพื้นที่โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 การประชาคมชุมชน/หมู่บ้าน (บ้านหนองแฝก หมู่ที่ 4) ตำบลตาดทอง สถานที่ : ณ ศาลากลางบ้านหนองแฝก หมู่ที่ 4 ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร p>

ภาพ และ ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ทต.ตาดทอง

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ เทศบาลตำบลตาดทอง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ