Hot News :

โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 การประชาคมชุมชน/หมู่บ้าน (บ้านสะเดา หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 13) ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

วันศุกร์, 17 มีนาคม 2566 13:51
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 209/2566 วันที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. – 11.30 น. งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัด เทศบาลตำบลตาดทอง นำโดย นายอดุลย์ เวชกามา รองนายกเทศมนตรีตำบลตาดทอง พร้อมด้วย คณะบริหาร ว่าที่ร้อยตรีพิชิต กันยาวรรณ ปลัดเทศบาลฯ นางสาวกนกพร ทาระพันธ์ รองปลัดเทศบาลฯ นางสาวจันทิรา ทาระพันธ์ หัวหน้าสำนักปลัด สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ทั้ง 3 หมู่ ตัวแทน รพ.สต.ตำบลตาดทอง ประชาชนในพื้นที่และพนักงานเทศบาลตำบลตาดทอง ลงพื้นที่โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 การประชาคมชุมชน/หมู่บ้าน (บ้านสะเดา หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 13) ตำบลตาดทอง สถานที่ : ณ ศาลาประชาคมบ้านสะเดา ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร p>

ภาพ และ ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ทต.ตาดทอง

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ เทศบาลตำบลตาดทอง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ