Hot News :

งานนิติการ สำนักปลัด และกองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลตาดทอง ร่วมกับอำเภอเมืองยโสธร ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีราษฎรร้องเรียนว่าได้รับความเดือดร้อนจากเตาเผาถ่านขนาดใหญ่ บ้านสะเดา หมู่ที่ 6 ตำบลตาดทอง

วันพุธ, 22 มีนาคม 2566 11:33
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 225/2566 วันที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายสุทธิพงศ์ เวชกามา นายกเทศมนตรีตำบลตาดทอง มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีพิชิต กันยาวรรณ ปลัดเทศบาลตำบลตาดทอง นางสาวอุสุมา เวชกามา ผู้อำนวยการสาธารณสุขฯ นางลัดดาวัลย์ ผิวทอง นิติกร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ร่วมกับ ปลัดเทศบาลเมืองยโสธรฝ่ายความมั่นคง พร้อมคณะตัวแทนสาธารณสุขจังหวัดยโสธร และ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลตาดทอง ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีราษฎรร้องเรียนว่าได้รับความเดือดร้อนจากเตาเผาถ่านขนาดใหญ่ ณ บ้านสะเดา หมู่ที่ 6 ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ เทศบาลตำบลตาดทอง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ