โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 การประชาคมชุมชน/หมู่บ้าน (บ้านตาดทอง หมู่ที่ 9) ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

วันพุธ, 22 มีนาคม 2566 14:43
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 227/2566 วันที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. – 11.30 น. งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัด เทศบาลตำบลตาดทอง นำโดย นายสุทธิพงศ์ เวชกามา นายกเทศมนตรีตำบลตาดทอง พร้อมด้วย นายอดุลย์ เวชกามา รองนายกเทศมนตรีตำบลตาดทอง นางเบญจพร ประดับศรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลตาดทอง สภาชิกสภาเทศบาลฯ นางสาวกนกพร ทาระพันธ์ รองปลัดเทศบาลฯ นางสาวจันทิรา ทาระพันธ์ หัวหน้าสำนักปลัด นายสมภพ ดอกบัว ผู้อำนวยการกองการศึกษา นายประเสริฐ ชูรัตน์ ผู้อำนวยการกองช่าง ผู้นำชุมชน ประชาชนในพื้นที่และพนักงานเทศบาลตำบลตาดทอง ลงพื้นที่โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 การประชาคมชุมชน/หมู่บ้าน (บ้านตาดทอง หมู่ที่ 9) ตำบลตาดทอง สถานที่ : ณ ศาลาประชาคมบ้านตาดทอง หมู่ที่ 9 ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร p>

ภาพ และ ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ทต.ตาดทอง

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ เทศบาลตำบลตาดทอง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ