ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แนวทางการจัดงานลอยกระทงวิถีใหม่ สืบสานประเพณีไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

วันพฤหัสบดี, 18 พฤศจิกายน 2564 16:01
ลอยกระทงวิถีใหม่ สืบสานประเพณีไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

      จังหวัดยโสธร ขอเชิญชวนร่วมขับเคลื่อนยโสธรจังหวัดสะอาดอย่างยั่งยืน ในช่วงประเพณีลอยกระทง ปี 2564 นี้ โดยทำกระทงจากวัสดุธรรมชาติ และใช้หลักการ 3R เพื่อรักษาแหล่งน้ำ Reduce หรือใช้น้อย ด้วยการลดขนาดกระทง ลดจำนวนกระทง งดใช้พลาสติกและโฟม เพื่อประหยัดทรัพยากรและลดปริมาณขยะที่จะเกิดขึ้น Reuse หรือใช้ซ้ำ ด้วยการนำวัสดุเหลือใช้มาใช้อีกเช่น เปลือกข้าวโพด หรือวัสดุจากธรรมชาติอื่นๆ และRecycle การเก็บกระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติมาทำปุ๋ยหมัก

      ชาวยโสธรร่วมใจ ลอยกระทงวิถีใหม่ ใส่ใจสายน้ำและสิ่งแวดล้อม โดยใช้กระทงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดจำนวนกระทง ลดการก่อให้เกิดขยะ ด้วยการลอยแบบ1 คู่รัก 1 กระทง /1 ครอบครัว 1 กระทง/ 1 แก๊ง หรือ 1 กลุ่ม 1 กระทง หรือลอยกระทงออนไลน์ ลดมลพิษและยังห่างไกลโควิด 19 ด้วย

      เราจะร่วมสร้างยโสธร เป็นจังหวัดสะอาด ตลอดไป...

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ เทศบาลตำบลตาดทอง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ